Europe

Rigolettostraat 159 
2555 VP, Den Haag
The Netherlands
tel: +31 (0)15 8795501

 

Asia

China

Beijing Office
Xiaoxiang Garden, Yongtaizhuang Beilu 9#, Haidian District, 100192, Beijing
Tel:+86 (0)10 8446 7947

Taiwan
Yushen St. 7-2, Shilin District, Taipei
Tel: +886-909-371-240

 

Inspirees Training and Practice Center

Beijing

  • Tsinghua University Yuquan Hospital
  • Rehabiliation Center, Beijing Association for the Disabled

Shanghai

  • Fudan University, Zhongshan Hospital

Hangzhou

Nanjing

  • Nanjing Orpea

Location

Inspirees Education Group
Rigolettostraat 159
2555 VP Den Haag
The Netherlands
Phone
+31 15 8795501 (Europe) +86 10 8446 7947 (China)

Inspirees European Office

Contact Us